Ankenævnet for Patienterstatningen

Du kan klage over en afgørelse fra Patienterstatningen om erstatning for behandlings- og lægemiddelskader.

Ankenævnets sammensætning

Ankenævnet for Patienterstatningen er sammensat efter § 58 a i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Ankenævnet består af en formand og ni andre medlemmer.

Landsdommer Jan Uffe Rasmussen (Formand)
Byretsdommer Merete Engholm (Næstformand)
Byretsdommer Alex Elisiussen (Næstformand)
Landsdommer Linda Hangaard (Næstformand)
Landsdommer Karen Foldager (Næstformand)
Byretsdommer Lone Bach Nielsen (Næstformand)
Byretsdommer Jette Christiansen (Næstformand)
Byretsdommer Thomas Faarup (Næstformand)
Landsdommer Inge Neergaard Jessen (Næstformand)
Byretsdommer Knud Erik Schmidt (Næstformand)

Viggo Kristiansen
Ole Haagen Nielsen
Peder Graversen
Ole Mathiesen
Mogens Tange
Peter Helmig
Mark Krasnik
Frank Madsen
Peter Stæhr
Michael Skettrup
Jens Benn Sørensen
Peter Gebuhr 
Stig Storgaard Jakobsen
Henriette Klit
Claus Wendtland Henriksen
Mogens Jakobsen
Sten Larsen
Jesper Sonne
Ole Ovesen
Anne Tøttrup Klith

 

Suppleanter 
Allan Hjortrup
Ander Kruse
Michael Nielsen
Gitte Ahle
Troels K. Bergmann

Birgitte Haahr
Lise Rørbæk von Liienskjold 
Charlotte Schultz
Camilla Rosenvang
Marit Karina Buccarella 
Lasse Sveistrup
Flemming Nielsen
Vickie Foged
Birgitte K. Poulsen
Hans Peder Gravesen

Suppleanter 
Charlotte Lindstrøm
Conny Orluff

Jakob Bigum Lundberg
Jens Damsø Pedersen
Dorthe Olsen 
Anne Krøjer
Jan Lindegaard
Inge Jekes
Camilla Lykkegaard Sørensen  
Tatiana Hjorth Sørensen
Herle Klifoth
Ove G. Jensen

Suppleant 
Pernille Bechlund

Lars Bøgh Mikkelsen
Kurt Rasmussen
Nanna Hvedstrup
Henrik Egeskov
Berit Torm
Claus Norup Saaby
Rehman Butt
Mark Gramstrup Wriedt
Michael Rosenkilde-Hansen
Ida Marie Lindberg

Suppleanter
Naja Locht Pedersen
Stine Pedersen

Kristine Schmidt Usterud
Lone Hougaard
Mikkel Bensby Nøhr
Thomas Arleth
Søren Isaksen
Christina Neugebauer
Martin Haug
Niels Hjortnæs
Jesper Perregaard
Emilie Therese Sylow

 

Suppleanter
Brian Bruun Hansen

Per Jensen
Anita Barbesgaard
Birgith Sloth 
Inge Pallesen
Tayo Lille Andreasen
Nina Rahbek
Rasmus Ladegaard Slot
Sine Jensen

Suppleanter
Regitze Buchwaldt
Zanny Arina Lundgaard

Elsemarie Kraul
Anette Thomsen
Flemming Kjersgaard Johansen
Freddy Nielsen
Palle Eli Jensen
Ejnar Pedersen
Stella Steengaard
Lisbeth Holmgaard
Thorkil Kjær
Irene Hjortshøj

Rikke Albret
Karl Vilhelm Nielsen
Lone Haar
Lise Van Brugge
Charlotte Nielsen
Gorm B. Jensen
Jørgen Nielsen
Sven Gerner Nielsen
Jan Jensen
Stefan Dan Opresnik Jorlev

Suppleanter
Anja Petersen

Læs mere

Læs mere om de myndigheder og organisationer, som har udpeget medlemmer til Ankenævnet for Patienterstatningen: