Søg aktindsigt

Du har ofte ret til at få aktindsigt i Styrelsen for Patientklagers dokumenter og sager. Nedenfor finder du en oversigt over de forskellige muligheder.

Du har normalt ret til at få aktindsigt i de fleste dokumenter i sagen, hvis du er part i en sag.

En part kan f.eks. være

  • klager
  • den indklagede sundhedsperson
  •  behandlingsstedet.

Vi giver dig aktindsigt efter reglerne i forvaltningsloven.

Vi har ret til ikke at give dig aktindsigt i såkaldte interne arbejdsdokumenter. Men vi foretager altid en konkret vurdering af, om du også kan få aktindsigt i dem.

Søg aktindsigt

Du skal skrive til os via e-Boks, hvis du ønsker aktindsigt.

Du kan dog også sende et almindeligt brev til os. Husk altid at oplyse sagsnummer.

Du kan give fuldmagt til, at en anden får aktindsigt i din sag.

Selv om du ikke er part i en sag, kan du godt få aktindsigt. Det kan f.eks. være, at du er journalist, forsker eller studerende.

Vi giver dig aktindsigt efter reglerne i offentlighedsloven, hvis du har ret til at få aktindsigt.

Det betyder f.eks., at vi ofte skal anonymisere navne på de personer, der er nævnt i sagen. Det skyldes, at vi har mange fortrolige oplysninger i vores sager.

Søg aktindsigt

Du skal skrive eller ringe til os, hvis du ønsker aktindsigt. Husk at oplyse dit navn, din adresse, e-mailadresse og telefonnummer.

En patient har altid ret til at få aktindsigt i sin journal. Forældre har også ofte ret til at få aktindsigt i deres børns journaler.

Reglerne findes i sundhedsloven.

Søg aktindsigt

Du skal kontakte dit behandlingssted, hvis du ønsker at få aktindsigt i din journal. Du har krav på et svar inden for 7 arbejdsdage.

Klag over afslag på aktindsigt

Hvis du mener, at du ikke har fået aktindsigt i overensstemmelse med reglerne i sundhedsloven, kan du klage til Styrelsen for Patientklager.