Dialogsager sendes igen til regionerne

Styrelsen for Patientklager har siden den 11. marts ikke sendt sager til regionerne i de tilfælde, hvor en borger har ønsket dialog i en klagesag. Dette har været sat i bero for at undgå at belaste sundhedsvæsenet i en ekstraordinær situation.

Nu genoptages opgaven med dialogsamtaler i regionerne:

”Nu er fase 2 i genåbningen af Danmark gået i gang. Vi har derfor i Styrelsen for Patientklager besluttet at genoptage opgaven med at sende sager, hvor en borger har ønsket dialog i en klagesag, til regionerne,” siger direktør Lizzi Krarup Jakobsen fra Styrelsen for Patientklager.

Udsendelsen af dialogsager sker efter individuelle aftaler og af hensyn til lokale og regionale forskelle på, hvor belastet sundhedsvæsenet er og har været af COVID-19-relaterede problemstillinger.

Ændrede vilkår for dialogmøder

”Som med så meget andet i øjeblikket, vil alt ikke blive som før lige med det samme. Lokale COVID-19-restriktioner i regionerne kan for eksempel betyde, at nogle dialogmøder skal afvikles telefonisk eller virtuelt. Derudover skal borgerne være opmærksomme på, at de ikke som tidligere kan forvente at blive indkaldt relativt hurtigt efter, at vi har sendt sagen til deres region,” siger Lizzi Krarup Jakobsen.

Regionerne er indtil den 1. juli 2020 fritaget fra kravet om indkaldelse til dialogsamtale inden for fire uger efter, at Styrelsen for Patientklager har sendt klagen til regionen.

Læs mere om fritagelsen i ”Bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)”

Kontakt venligst din region, hvis du venter på at blive indkaldt til dialogsamtale.

Læs mere

Læs tidligere nyhed om, hvordan COVID-19 påvirker afholdelse af dialogsamtaler.