Covid-19: Vigtigt at ledelse afgiver udtalelse i klagesager

Styrelsen for Patientklager og i Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn er forpligtet til at træffe afgørelse i klagesager i overensstemmelse med sundhedslovens § 3 a (jf. faktaboks).

Styrelsen har selvfølgelig stor forståelse for det pres, som den aktuelle Covid-19-situation lægger på sundhedsvæsenet.

Det er derfor også vigtigt, at vi i de enkelte sager får oplyst, hvis helt særlige forhold har gjort sig gældende i forbindelse med behandling af en patient, fortæller direktør Lizzi Krarup Jakobsen fra Styrelsen for Patientklager.

”Vi beder altid om udtalelser fra fx afdelingsledelsen, når vi indhenter materiale i forbindelse med en klagesag, hvor der er klaget over et behandlingssted. Men både i styrelses- og disciplinærnævnssager er det selvfølgelig ekstremt vigtigt at vide, hvis en patient, der klager, er blevet behandlet under helt særlige omstændigheder, som den aktuelle Covid-19-situation kan give anledning til.”

Styrelses- og disciplinærnævnssager 

Hun understreger, at det i forbindelse med Covid-19-situationen derfor kan det være hensigtsmæssigt, hvis afdelingsledelsen også udtaler sig i relevante disciplinærnævnssager:

”Jeg vil gerne opfordre til, at ledelserne på for eksempel hospitalsafdelingerne er opmærksomme på at afgive udtalelser i både styrelses- og disciplinærnævnssager, hvor læger eller andre sundhedspersoner har arbejdet i helt særlige rammer eller på grund af særlige omstændigheder. Det er selvfølgelig noget, der har betydning i forhold til afgørelsen af klagen,” siger Lizzi Krarup Jakobsen.

En styrelsessag er en sag, hvor en patient har klaget over et behandlingssted eller -forløb, mens en disciplinærnævnssag er en klagesag, hvor en patient har klaget over en navngiven sundhedsperson. 

 

Fakta

Sundhedslovens § 3 a:

”Regionsråd, kommunalbestyrelser og private virksomheder skal organisere deres behandlingssteder på en sådan måde, at sundhedspersoner, jf. § 6, er i stand til at varetage deres opgaver fagligt forsvarligt og overholde de pligter, som følger af lovgivningen.”

 

Spørgsmål

Kontakt venligst Styrelsen for Patientklager, hvis du har spørgsmål til ovenstående. Vi kan træffes på telefon 7233 0500 eller e-mail: stpk@stpk.dk.