Gode resultater i 2023

Styrelsen for Patientklager har for nylig offentliggjort årsrapporten for 2023. Den viser faldende sagsbehandlingstider og omkostninger.

Direktør Lizzi K. Jakobsen er godt tilfreds med resultaterne i årsrapporten:

”Jeg er virkelig glad for, at vi i styrelsen er lykkedes med både at sikre en markant lavere sagsbehandlingstider for patienter og sundhedspersoner og samtidig nedbringe udgifterne for sundhedsvæsenet,” siger hun.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for klagesager lå i 2023 på 7,8 måneder. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for klagesager lå dermed hele året under det politiske fastsatte mål på 9 måneder. Også i ankesager er sagsbehandlingstiden faldet. Den lå i 2023 på 4,9 måneder i gennemsnit.

”Vi ved, at det er hårdt for både patienter, pårørende og indklagede sundhedspersoner med en uafklaret klagesag. Så en kortere sagsbehandlingstid kommer alle til gavn,” siger Lizzi K. Jakobsen.

Fokus på åbenhed og tilgængelighed

2023 er ikke kun blevet brugt til at nedbringe sagsbehandlingstiden og omkostningerne. Styrelsen har også udvidet telefontiderne, justeret sprogbruget i breve og afgørelser og forbedret de digitale klageskemaer og vejledningsmateriale.

”Vores kerneopgave er at behandle klage- og ankesager. Som offentlig myndighed skal vi samtidig sikre, at vi har en høj grad af åbenhed og tilgængelighed over den omverden, vi er sat i verden for at servicere. Så det arbejder vi selvfølgelig også løbende med,” afslutter Lizzi K. Jakobsen.

Fakta

  • 10.207 modtagne klagesager
  • 3.300 modtagne ankesager
  • 300+ anonymiserede sager offentliggjort til brug for læring i sundhedsvæsenet