Nyt ankenævn giver klagemulighed for sundhedspersoner

Den 1. juli 2021 etableres Ankenævnet for Tilsynsafgørelser, der giver sundhedspersoner mulighed for at klage, hvis de midlertidigt har fået frataget deres autorisation el. lign. Styrelsen for Patientklager sekretariatsbetjener nævnet.

Hvert år afgør Styrelsen for Patientsikkerhed sager, hvor en sundhedsperson enten får midlertidigt frataget deres autorisation, indskrænket deres virksomhedsområde eller modtager arbejdsforbud eller suspension. I 2020 var der 140 af den slags sager.

Indtil i dag har man som læge eller anden autoriseret sundhedsperson ikke kunnet klage over sådan en afgørelse. Det ændrer sig med oprettelsen af det nye Ankenævnet for Tilsynsafgørelser.

Frist på 4 uger

Sundhedspersoner, der vil anke en afgørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, skal indsende et klageskema inden for 4 uger efter afgørelsen.

Skemaet finder man på borger.dk. Det skal indsendes digitalt sammen med afgørelsen. Det nye nævn har derefter 3 måneder til at behandle klagen.

Nævnets afgørelse kan være:

  • at afvise sagen uden realitetsbehandling
  • at tiltræde afgørelsen
  • at hjemvise sagen til Styrelsen for Patientsikkerhed til fornyet behandling.

Fakta

Autoriserede sundhedspersoner kan klage over følgende afgørelser:

  • midlertidig fratagelse af autorisation,
  • indskrænkning af virksomhedsområde og
  • afgørelser om arbejdsforbud og suspension