Nyt brevdesign

Styrelsen er i netop overgået til nyt brevdesign. Det er der både juridiske, brugerorientererede og designmæssige årsager til.

1. Lov om tilgængelighed

Fra den 1. juli 2023 skal alle offentlige myndigheder overholde en række EU-krav om tilgængelighed. Disse skal sikre, at alle borgere, herunder borgere med funktionsnedsættelse, kan læse offentlige hjemmesider og digitale breve. For styrelsens vedkommende betyder det, at der er sket nogle justeringer af vores overskrifter og tabeller.

2. Skærmvenlig opsætning

En undersøgelse viser, at halvdelen af vores brugere læser vores breve eller afgørelser på deres mobiltelefon eller iPad. Kun ganske få printer en afgørelsen og læser den på papir. Den ændrede læsekontekst stiller nye krav til layoutet. En række designændringer skal sikre, at vores breve er lette at læse på en skærm:

  • Linjerne er blevet kortere og dermed lettere at overskue
  • Overskrifterne er blevet større, venstrejusterede og har fået en STPK-blå farve
  • En grå boks på side 1 ved afgørelser henleder visuelt opmærksomheden på afgørelsens udfald
  • kolofonen med standardoplysninger findes i bunden af brevet.

3. Visuel genkendelighed

Endelig er det nye design sidste skridt i en længere proces, hvor vi er overgået til nyt design i styrelsen. Det nye brevdesign matcher nu designet på hjemmesiden, og understøtter dermed en visuel genkendelighed på tværs af vores platforme.

 

Design

Nedenfor ses et eksempel på det nye design:

 

 

Læs mere

Læs mere om lov om webtilgængelighed på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.