Nyt og gratis undervisningsmateriale til sundhedsstuderende

Tusindvis af sundhedsstuderende over hele landet får adgang til nyt e-læringskursus fra Styrelsen for Patientklager, Styrelsen for Patientsikkerhed og Patienterstatningen.

Hvem skal patienten kontakte, når noget går galt på sygehuset? Hvad skal man vide, hvis man som sundhedsperson bliver mødt af en tilsyns-, klage- eller erstatningssag? Og hvad sker der, når man rapporterer en utilsigtet hændelse?

Det får tusindvis af studerende på landets professionshøjskoler og andre uddannelser nu bedre mulighed for at lære mere om.

Styrelsen for Patientsikkerhed, Styrelsen for Patientklager og Patienterstatningen er gået sammen om at udvikle nyt, digitalt undervisningsmateriale, som studerende kan bruge kvit og frit.

”Vi ved, at tilsyns-, klage- og erstatningsområdet kan være en jungle for mange studerende. Men samtidig spiller sundhedspersonalet en nøglerolle, når patienter skal oplyses om deres rettigheder. Derfor er vi gået sammen om at klæde fremtidens medarbejdere endnu bedre på. Vi håber, at det bliver taget godt imod,” siger Anette Lykke Petri, direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed, Lizzi Krarup, direktør for Styrelsen for Patientklager og Karen-Inger Bast, direktør for Patienterstatningen.

Bedre indblik og mere tryghed for patienter og personale

Undervisningsmaterialet består af fire digitale moduler og er tænkt som et supplement i undervisningen for at give de studerende bedre indblik i, hvad tilsyns-, klage- og erstatningssystemet, samt rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser betyder for både patienterne og dem selv som sundhedsperson.

Formålet er at klæde en væsentlig del af det kommende sundhedspersonale endnu bedre på til at hjælpe patienter, når noget går galt i sundhedsvæsnet eller plejesektoren. E-lærings-kurset skal bidrage til øget læring og dermed også større tryghed for både kommende medarbejdere og patienter.

Steen Hundborg er lektor på sygeplejerskeuddannelsen på VIA University College og har været med til at udvikle materialet.

”Jeg tror, at mange sygeplejerskestuderende vil synes, at materialet giver bedre overblik og indsigt i tilsyns-, klage- og erstatningssystemet. Det er godt, for det er kompliceret stof. Og patienterne kan med rette forvente, at sygeplejersken har styr på patientrettighederne,” siger Steen Hundborg.

E-læringskurset er blevet udviklet i samarbejde med Danske Professionshøjskoler, der blandt andet har bidraget til at målrette materialet til de studerende.

Alle uddannelser, som ønsker at benytte undervisningsmaterialet, kan nu tage det i brug.

E-læringskurset er frit tilgængeligt for alle og kan gennemføres i ens eget tempo, så ofte man vil.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: 

  • Lotte Fisker Jørgensen, kommunikationsansvarlig i Styrelsen for Patientklager:
    Telefon: 23809628 
    Mail: lfij@stpk.dk