Nyt sagsoverblik til borgere

Borgere har nu selv mulighed for at følge med i status på sagsbehandling af sager, de har hos Styrelsen for Patientklager. Det sker på siden Mit Overblik hos borger.dk. Målet med den nye sagsvisning er at gøre det lettere for borgere at følge status i en sag og sikre gennemsigtighed i sagsbehandlingen.

Siden Styrelsen for Patientklager blev etableret, har det været et ønske at oprette en portal, der kan være med til at give borgere et indblik i egne sagsforløb. Den løsning er nu tilgængelig via borger.dk på siden Mit Overblik.

På Mit Overblik kan borgere få et samlet og personaliseret overblik over de væsentligste oplysninger, som det offentlige har om borgeren selv. Og Styrelsen for Patientklager er den første sundhedsmyndighed, der har givet borgerne adgang til sagsoverblikket.

”Styrelsen har et klart, strategisk mål om at sikre en gennemsigtig og professionel klageproces. Vi er til for vores omverden og derfor er det et vigtigt skridt på vejen, at have lavet en løsning, hvor borgerne selv kan finde frem til information om status på deres sag.” siger direktør, Lizzi K. Jakobsen.

Et tilgængeligt og visuelt overblik

Sagsvisningen i Mit Overblik giver borgere mulighed for at følge med i status på sagsbehandlingen af sager, de selv er involverede i. De vil forsat få information om sager i Digital Post eller have mulighed for at ringe til styrelsen for at få svar, men visningen på Mit Overblik vil give dem et nyt og visuelt indblik i sagsprocessen.

Skærmbillede fra Mit overblik på borger.dk

Billede 1: Tidslinje og beskrivelser fra eksempel af sagsforløb i Mit Overblik.

 

På siden præsenteres borgerne for en simpel, lineær præsentation af sagsbehandlingsforløbet, der både rummer de sagstrin, som er overstået, og de fremtidige trin i sagen. Borgerne vil således løbende kunne følge sagens status.

Sagsoverblikket begrænser sig til sager, der bliver oprettet den 1. november og fremefter, og det betyder også, at sager, der har været igangsat eller afsluttet før denne dato, ikke vil fremgå af overblikssiden.

Ny adgang til information

Borgere har indtil nu skullet ringe eller skrive til Styrelsen for Patientklager for selv at få informationer om status i deres sagsforløb. Med Mit Overblik er det ikke længere nødvendigt, da borgere nu også kan tilgå informationer ved at logge ind i selvbetjeningsuniverset på egen hånd.

”Det er rigtigt positivt, at borgerne får endnu en vej ind til den information, de søger. Det er vigtigt, at vi gør adgangen til information så åben og nem som mulig, og en selvbetjeningsløsning som denne betyder, at informationerne er tilgængelige flere steder – også udenfor kontortid”, fortæller kontorchef, Susie H. Kristensen, der er en del af styregruppen bag løsningen.

Selvom borgeren får flere muligheder for at tilgå informationer om egne sagsforløb, så er det alene den information, de kan tilgå. Det vil nemlig ikke være muligt at se status på eksempelvis egne børns forløb på borgerens personlige side.

For at få information om disse forløb, vil man forsat skulle i kontakt med Styrelsen for Patientklager. Digitaliseringsstyrelsen arbejder dog på en fuldmagtsløsning, der på sigt vil gøre det muligt også at få den type overblik på egen hånd.

Fremtiden for sagsoverblikket

Digitaliseringsstyrelsens ”Mit Overblik” vil som andre digitale løsninger løbende blive videreudviklet. Det gælder også for adgangen til data fra styrelsen. Styrelsen vil derfor sammen med Digitaliseringsstyrelsen arbejde videre med, hvordan data i klagesager kan gøres endnu mere tilgængelige for parterne i en sag.