Praksisændring i Det Psykiatriske Ankenævn

Det Psykiatriske Ankenævn har revurderet praksis vedrørende fortolkningen af to doseringsforslag på pro.medicin.dk. Det gælder: 

  • Oral behandling med Zyprexa (Olanzapin) af patienter med mani
  • Oral behandling med Abilify (Aripiprazol) af patienter med skizofreni.

Doseringsforslag for Zyprexa (Olanzapin)

Doseringsforslaget på promedicin for oral behandling med Zyprexa af patienter med mani:

  • ”Oralt: Mani: Initialt som monoterapi 15 mg en gang dgl. Dosis kan øges afhængig af effekt og bivirkninger til 40 mg i døgnet. Behandlingen kan kombineres med lithium og/eller valproat.”

Ankenævnet vil fremover fortolke doseringsforslaget for oral behandling med Zyprexa af patienter med mani således, at den sædvanlige dosering er op til 40 mg i døgnet. Dosering inden for denne grænse kræver derfor ikke en konkret sundhedsfaglig begrundelse.

Doseringsforslag for Abilify (Aripiprazol)

Doseringsforslaget på promedicin for oral behandling med Abilify af patienter med skizofreni:

  • ”Oralt: Skizofreni: Voksne. Individuelt. Almindeligvis initialt 10-15 mg 1 gang dgl. Dosis kan øges afhængig af effekt og bivirkninger til 30 mg i døgnet. …”

Ankenævnet vil fremover fortolke doseringsforslaget for oral behandling med Abilify af patienter med skizofreni således, at den sædvanlige dosering er op til 30 mg i døgnet. Dosering inden for denne grænse kræver derfor ikke en konkret sundhedsfaglig begrundelse.

/6. juli 2021