Psykiatrisk patientklagenævn flyttes

Det Psykiatriske Patientklagenævn flyttes fra Erhvervsministeriet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det betyder, at sekretariatsfunktionen overgår fra Nævnenes Hus i Viborg til Styrelsen for Patientklager i Aarhus.

Det Psykiatriske Patientklagenævn flyttes med virkning fra den 1. december 2023.

Overførslen skal ses i lyset af, at det bl.a. er Styrelsen for Patientklagers hovedopgave at behandle klager over sundhedsfaglig behandling i det danske sundhedsvæsen, som er på linje med Det Psykiatriske Patientklagenævns opgave.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

 • ”Det Psykiatriske Patientklagenævn har indtil nu hørt under Erhvervsministeriet, men lovgivningsmæssigt under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Derfor giver det god mening, at nævnet fremover organisatorisk placeres her. Med flytningen kommer sekretariatsbetjeningen til at ligge i en styrelse, der i forvejen betjener andre nævn af sundhedsfaglig karakter og har stor erfaring med at håndtere sundhedsfaglige klager.

Erhvervsminister Morten Bødskov siger:

 • "Der er vigtigt, at vi sørger for, at klager fra patienter behandles grundigt og effektivt, og den opgave har Nævnenes Hus varetaget med høj kvalitet i deres sagsbehandling. For at gøre processerne simplere flytter vi nu Det Psykiatriske Patientklagenævn til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der har lovgivningen på området og som har den førende erfaring med at håndtere klager på sundhedsområdet.”

Direktør Lizzi K. Jakobsen fra Styrelsen for Patientklager siger:

 • ”Vi sekretariatsbetjener allerede en række andre nævn og har derfor bred erfaring med at behandle patientklager og bygge bro mellem sundhedsjura og det sundhedsfaglige. Vi vil gøre vores yderste for at sikre, at flytningen bliver smidig og uproblematisk for alle involverede. Vi går nu i dialog med Lægeforeningen, SIND og andre relevante parter om det kommende arbejde.” 

Direktør Christian Hesthaven fra Nævnenes Hus siger:

 • ”Det Psykiatrisk Patientklagenævn behandler klager fra psykiatriske patienter over tvangsindgreb, som de har været udsat for, mens de har været indlagt på en psykiatrisk afdeling. I Nævnenes Hus har vi derfor været optaget af, at nævnet er effektivt drevet og træffer afgørelser i høj kvalitet. Vi vil – i et godt samarbejde med vores kollegaer i Styrelsen for Patientklager – arbejde målrettet for, at opgaven overflyttes, uden at det berører klagesagernes parter, og bedst muligt for de berørte medarbejdere.”

Overgangen får ikke betydning for klageprocessen for patienter, der vil klage over en psykiatrisk behandling.

Styrelsen for Patientklager betjener i dag syv forskellige nævn, der afgør sundhedsfaglige klager. Det er bl.a. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Abortankenævnet og Ankenævnet for Patienterstatningen. Der er aktuelt tilknyttet cirka 220 nævnsmedlemmer og 600 eksterne sagkyndige til styrelsen.

Fakta om Det Psykiatriske Patientklagenævn

Det Psykiatriske Patientklagenævn behandler klager over fx:

 • Tvangsindlæggelse
 • Tvangstilbageholdelse
 • Bæltefikseringer
 • Tvangsbehandling
 • Akut beroligende medicin givet med tvang

Nævnet modtog 1731 sager sidste år (2022).

Det Psykiatriske Patientklagenævn blev overført til Nævnenes Hus i Viborg i 2017.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Styrelsen for Patientklager

 • Kommunikations- og presseansvarlig Lotte Fisker Jørgensen
  Telefon: 23 80 96 28
  lfij@stpk.dk