Velkommen til vores nye hjemmeside

Skrappere EU-krav til webtilgængelighed betyder, at vi i Styrelsen for Patientklager netop har lanceret en ny og mere tilgængelig hjemmeside.

En ny EU-lov om webtilgængelighed, der trådte i kraft sidste efterår, indskærpede sidste år, at offentlige hjemmesider som www.stpk.dk selvfølgelig være tilgængelige for alle, herunder også for borgere med forskellige funktionsnedsættelser.

Fordelene ved styrelsens nye hjemmeside er dog ikke kun bedre tilgængelighed.

Brugervenlighed i fokus

Øget brugervenlighed har også været en del af udviklingsarbejdet:

- Hjemmeside er vores byport til omverden. Det er her både borgere og indklagede starter, når det handler om klager over sundhedsfaglig behandlinger og afgørelser. De færreste har erfaringer med klagesystemet, der kan opleves som temmelig kompliceret. Vi har derfor lagt mange kræfter i at lave en enkel og overskuelig hjemmeside med vejledning, der matcher brugernes behov, siger direktør Lizzi Krarup Jakobsen fra Styrelsen for Patientklager.

To af de tre hovedmenupunkter henvender sig derfor til styrelsens primære målgrupper, nemlig borgere og sundhedspersoner:

- Styrelsen er en 100 procent uvildig styrelse. Vi er hverken er borgernes eller sundhedsvæsenets forlængede arm. Derfor har vi valgt disse to sidestillede ”byporte”, siger hun, og tilføjer, at styrelsen har fået input til den nye hjemmeside fra en række forskellige brugere. 

Der er og vil blive lagt endnu mere vægt på visuelle vejledninger, der kan supplere teksterne på siden:

- Vi ved fra borgere og sundhedspersoner, at det kan være svært at vide, hvad der skal ske hvornår og hvorfor. For at blive bedre til at forklarer disse processer på en enkel måde, har vi som noget nyt valgt at lave nogle små film, der på 1-2 minutter forklarer det allervigtigste i sagsbehandlingsprocessen og hvad man kan få ud af at klage, afslutter Lizzi Krarup Jakobsen.

Version 2.0

Foreløbig er der én film målrettet sundhedspersoner på hjemmesiden. I løbet af foråret vil flere film målrettet borgere, der vil klage eller anke en sag, blive lagt på.

Der vil også fremover være et udviklingsarbejde med afgørelsesdatabasen, så den i endnu højere grad bliver værdifuld for borgerne og ikke mindst sundhedspersoner, der kan orientere sig om styrelsens praksis på forskellig områder.

 

 

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om vores nye hjemmeside.

Kontakt venligst:

  • Kommunikationskonsulent Lotte Fisker Jørgensen
  • Telefon: 23 80 96 28 
  • E-mail: lfij@stpk.dk