Vil du arbejde for retssikkerhed og høj faglighed?

Vi søger flere sagkyndige speciallæger, da vi er godt i gang med at reducere vore sagsbehandlingstider, og nu mangler ekstra hænder til at komme helt i mål.

Du skal som sagkyndig lave sundhedsfaglige vurderinger til klage- og erstatningsankesager. Du er på den måde med til at værne om retssikkerheden og den høje faglige standard i sundhedsvæsenet. Samtidig får du også et stort fagligt indblik i dit eget speciale.

Vi søger lige nu særligt speciallæger i:

 • Almen medicin
 • Børne- og Ungdomspsykiatri
 • Dermato- og venerologi (både klinik og sygehus)
 • Gynækologi (infertilitet)
 • Klinisk Onkologi (mamma, mave/tarm, hoved/hals, hud, lunge)
 • Neurologi
 • Ortopædkirurgi (fod/ankel, hånd, skadestue)
 • Oto-rhino-laryngologi (særligt otokirurgi)
 • Psykiatri
 • Radiologi (muskoloskeletal, CT-TAB, Ultralydsintervention, neuroradiologi, onkoradiologi, MR)

Vi vil dog gerne høre fra speciallæger inden for alle specialer.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du har solid klinisk erfaring. Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • har aktuel klinisk beskæftigelse inden for dit speciale
 • har været speciallæge i mindst tre år
 • holder dig opdateret inden for dit fagområde
 • har interesse for at indgå i et tværfagligt samarbejde med især de juridiske sagsbehandlere

Opgaver
Konkret består opgaven i at lave faglige vurderinger i enten:

 • klagesager, hvor patienter har klaget over behandlingsforløb eller over navngivne sundhedspersoner
 • ankesager vedrørende patienterstatning, hvor patienter har søgt erstatning for skade påført ved behandling.

Din faglige vurdering er med til at fastlægge den sundhedsfaglige norm på området. Du er også være med til at sikre, at normen udvikles i takt med den teknologiske og faglige udvikling i sundhedsvæsenet og gældende sundhedslovgivning.

Timetal
Som sagkyndig arbejder du typisk 2-8 timer pr. sag hjemmefra. Antallet af sager er dog fleksibelt, så arbejdet kan tilpasses din hverdag.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er den 15. maj 2022.

Læs mere
Læs mere om jobbet som sagkyndig herunder aflønning på vores hjemmeside.