Hvor skal du klage?

Der er forskellige klagemuligheder inden for sundhedsvæsenet. Nedenfor kan du se, hvilke klager Styrelsen for Patientklager og tilknyttede nævn håndterer.

Nederst finder du information om andre klageinstanser.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du fortsat er i tvivl. 

Behandlinger

Du kan klage over f.eks. en undersøgelse, et behandlingsforløb, fødselshjælp, genoptræning, journalføring mm.

Læs mere under Borgere

Gå til klageskemaet på borger.dk

Styrelsen for Patientklager afgør sagen.

Du kan klage over en eller flere autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige behandling.

Læs mere under Borgere

Gå til klageskemaet på borger.dk

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn afgør sagen

Du eller dine pårørende kan klage, hvis du har været udsat for tvang i forbindelse med sundhedsfaglig behandling uden for psykiatrien.

Læs mere under borgere

Gå til klageskemaet på borger.dk

Tvangsbehandlingsnævnet afgør sagen.

Rettigheder

Du kan klage, hvis du mener, at din ret til fx kørselsgodtgørelse, frit sygehusvalg, behandling i udlandet eller andre patientrettigheder er blevet tilsidesat. 

Læs mere under Borgere

Gå til klageskemaet på borger.dk

Styrelsen for Patientklager afgør sagen.

Afgørelser

Du kan klage over en afgørelse fra Patienterstatningen om erstatning for behandlingsskader eller lægemiddelskader.

Læs mere under Borgere

Gå til klageskemaet på borger.dk

Ankenævnet for Patienterstatningen afgør sagen.

 

Du kan klage over en afgørelse fra Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Det Psykiatriske Ankenævn.

Læs mere og under Borgere

Gå til klageskemaet på borger.dk

Det Psykiatriske Ankenævn afgør sagen.

Du kan klage til Abortankenævnet, hvis du har fået afslag på din ansøgning om tilladelse til abort, fosterreduktion eller sterilisation fra et af de regionale abort- og sterilisationssamråd. 

Læs mere og download ansøgningsblanket

Abortankenævnet afgør sagen.

Du kan klage, hvis du er uenig i et påbud om besøgsrestriktioner. 

Læs mere og download klageskema

Ankenævnet for Besøgsrestriktioner afgør sagen.

 

Andet

En serviceklage er en klage over for eksempel de fysiske rammer, rengøringen, omgangstonen, forplejningen, ventetid hos fx lægen eller på et hospital el. lign. 

Styrelsen for Patientklager behandler ikke serviceklager, da disse ikke falder ind under sundhedsfaglig behandling.

Læs i stedet om serviceklager på din kommune eller regions hjemmeside. 

Du kan indgive en bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis du har mistanke om, at en sundhedsperson, et behandlingssted eller en plejeenhed udgør en risiko for patientsikkerheden.

Du kan søge om erstatning for behandlingsskader eller lægemiddelskader hos Patienterstatningen. 

En ansøgning til Patienterstatningen behandles uafhængigt af en klage til Styrelsen for Patientklager.