×

Organisation

Opdateret 6. marts 2019

Styrelsen for Patientklager er organiseret i seks enheder

 

Organisationsdiagram