×

Organisation

Opdateret 1. januar 2019

Styrelsen for Patientklager er organiseret i fem kontorer. Direktionen, Behandlingsklager, Visitation og Sagkyndige, Patientrettigheder og Erstatning.