×

Sagsbehandlingstider

Opdateret 6. juli 2020

Nedenfor kan du se de aktuelle sagsbehandlingstider for sager afgjort i 2. kvartal 2020.

Sagsbehandlingstiden afhænger af klagetypen. De sager, som forelægges for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, tager som regel længere tid, fordi de typisk er mere komplicerede og omfatter flere involverede parter.

 
KLAGESAGER

 

   GENNEMSNITLIG SAGSBEHANDLINGSTID
(sager afgjort i 2. kvartal 2020)

Klager over sundhedsfaglig behandling
(Fx undersøgelse, diagnose, behandling, journalføring mm.)
   14,8 måneder
Klager over konkrete sundhedspersoner 
(discipinærnævnssager)
 16,4 måneder
Klager over brud på patientrettigheder
(Fx frit sygehusvalg, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse) 
 9,4 måneder
ANKESAGER  
Klager over en afgørelse fra Patienterstatningen   6,0 måneder
Klager over afgørelser fra det Psykiatriske Patientklagenævn    3,4 måneder

 

Klager over brud på patientrettigheder
(Fx frit sygehusvalg, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse

Klager over brud på patientrettigheder
(Fx frit sygehusvalg, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse