×

Sagsbehandlingstider

Opdateret 21. januar 2021

Nedenfor kan du se sagsbehandlingstider for sager afgjort i 2020.

Sagsbehandlingstiden afhænger af klagetypen. De sager, som forelægges for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, tager som regel længere tid, fordi de typisk er mere komplicerede og omfatter flere involverede parter.

 
KLAGESAGER

 

   GENNEMSNITLIG SAGSBEHANDLINGSTID


Klager over sundhedsfaglig behandling
(Fx undersøgelse, diagnose, behandling, journalføring mm.)
  14,1  måneder
Klager over konkrete sundhedspersoner 
(disciplinærnævnssager)
16,0 måneder
Klager over brud på patientrettigheder
(Fx frit sygehusvalg, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse) 
 9,5 måneder
ANKESAGER  
Klager over en afgørelse fra Patienterstatningen  6,5 måneder
Klager over afgørelser fra det Psykiatriske Patientklagenævn  3,8 måneder

Se kvartalsvise sagsbehandlingstider i 2020

Klager over brud på patientrettigheder
(Fx frit sygehusvalg, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse

Klager over brud på patientrettigheder
(Fx frit sygehusvalg, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse