Asbestordning udvides

Flere personer har nu mulighed for at søge om asbestgodtgørelse

Fra den 1. juli 2021 er asbestgodtgørelsesordningen blevet udvidet. Det betyder, at den nu også gælder personer, der har været udsat for en industriel smittekilde gennem ikke erhvervsmæssigt ophold i nærheden af en sådan kilde.

Det drejer sig om indirekte eksponerede personer, hvis arbejdsplads, bolig, dagtilbud eller skole har været beliggende i en radius af 750 meter fra kilden til eksponering, og som derfor har opholdt sig i området.

Ordningen omfatter dermed ikke længere kun ægtefælle/samlever eller ægtefælle/børn/søskende eller andre, der anses for at være omfattet af samme hustand, som den der har arbejdet direkte med asbestfibre.  

Tidsgrænsen er også pr. 1. juli 2021 blevet ophævet. Godtgørelsesordningen udløber dermed ikke længere i 2025.

Endelig omfatter godtgørelsesordningen nu alle former for asbestudløst malignt mesotheliom og dermed flere forskellige kræftformer end tidligere. 

Baggrund

Det har siden den 1. januar 2016 været muligt at ansøge om godtgørelse, hvis man som ægtefælle/samlever, tidligere ægtefælle/samlever eller forælder til en person, der har været direkte erhvervsmæssigt udsat for asbestfibre, har været indirekte udsat for asbestfibre, f.eks. ved vask af asbestfyldt arbejdstøj.

Det har hidtil også været et krav, at ansøgeren var blevet diagnosticeret med lungehindekræft. Derudover har ansøgeren skullet opfylde en række andre kriterier for at kunne få godtgørelse.

Med virkning fra den 6. oktober 2017 blev godtgørelsesordningen udvidet.

Målgruppen blev udvidet, sådan at muligheden for at søge om godtgørelse også omfattede andre personer, der var eller har været en del af husstanden til den person, der har arbejdet med asbest. Ordningen omfattede derfor også ansøgere med andre relationer til den person, der har arbejdet med asbest. Dette kunne f.eks. være børn af eller søskende til en person, der har arbejdet med asbest, hvis ansøgeren var eller har været en del af dennes husstand.

Ordningen blev desuden udvidet sådan, at den også omfattede ansøgere med asbestudløst bughinde- og testikelhindekræft.

Sagsbehandlingen

Ud over ovenstående skal en række andre kriterier være opfyldt for at kunne få godtgørelsen på 170.000 kr.

Ansøgningen til asbestordningen behandles af Styrelsen for Patientklager.

 

Kontakt

Styrelsen for Patientklager

Telefon: 72 33 05 00

E-mail: stpk@stpk.dk