Erfarne speciallæger til konsulentopgaver

Vi søger lige nu flere sagkyndige speciallæger, da vi har travlt og gerne vil nedbringe sagsbehandlingstiderne.

Som sagkyndig får du et bredt indblik i sager inden for dit speciale. Samtidig er du med til at værne om retssikkerheden og den høje faglige standard i sundhedsvæsenet.

Vi søger lige nu særligt speciallæger i:

 • Almen medicin
 • Akutmedicin
 • Psykiatri
 • Øre-næse-hals
 • Dermatologi
 • Onkologi
 • Radiologi
 • Medicinsk gastroenterologi
 • Kardiologi
 • Ortopædkirurgi
 • Urologi
 • Kirurgisk gastroenterologi
 • Plastikkirurgi
 • Oftalmologi (sygehuse)

Vi vil dog gerne høre fra speciallæger inden for alle specialer.

Opgaver
Konkret består opgaven i at lave faglige vurderinger i enten:

 • klagesager, hvor patienter har klaget over behandlingsforløb eller over navngivne sundhedspersoner
 • ankesager vedrørende patienterstatning, hvor patienter har søgt erstatning for skade påført ved behandling.

Din faglige vurdering er med til at fastlægge den sundhedsfaglige norm på området. Du er også være med til at sikre, at normen udvikles i takt med den teknologiske og faglige udvikling i sundhedsvæsenet og gældende sundhedslovgivning.

Kvalifikationer
Du skal have solid og aktuel klinisk erfaring, mindst 5 års tilknytning til specialet, og mindst 3 år som speciallæge og gerne relevant efter- og videreuddannelse.

Timetal
Som sagkyndig arbejder du typisk 2-8 timer pr. sag. Antallet af sager er fleksibelt, så arbejdet kan tilpasses din hverdag.

Vi aftaler løbende, hvor mange sager du har mulighed for at vurdere per måned, og det er altid muligt at holde pause, hvis det bliver aktuelt.

Vi bruger elektronisk sagsbehandling, og du arbejder hjemmefra fra egen computer.

Ansøgningsfrist.
Speciallæger inden for specialerne nævnt ovenfor bedes søge senest den 28. maj. Der er ikke ansøgningsfrist for øvrige specialer.

Vi behandler ansøgninger i takt med, at vi modtager dem.

Læs mere

Læs mere om jobbet som sagkyndig her.