Erfarne speciallæger til konsulentopgaver

Vil du med retssikkerhed for patienter og sundhedspersonale? Synes, du, at det er vigtigt, at vi har et sikkert og lærende sundhedsvæsen? Og vil du være med til at skabe og balancere det sundhedsfaglige grundlag for afgørelserne i klagesager?

Så er du måske en af vores nye sagkyndige i Styrelsen for Patientklager.

Vi søger lige nu flere speciallæger til bijob som sagkyndige, da vi har travlt og gerne vil nedbringe sagsbehandlingstiderne. Vi søger speciallæger inden for alle lægefaglige specialer, men har særligt et akut behov for speciallæger i:

 • Almen medicin
 • Akutmedicin
 • Psykiatri
 • Øre-næse-hals
 • Dermatologi
 • Onkologi
 • Radiologi
 • Medicinsk gastroenterologi
 • Kardiologi
 • Ortopædkirurgi
 • Urologi
 • Kirurgisk gastroenterologi
 • Oftalmologi (sygehuse)

Vi vil dog gerne høre fra speciallæger inden for alle specialer.

Som sagkyndig får du et bredt indblik i sager inden for dit speciale. Samtidig er du med til at værne om retssikkerheden og den høje faglige standard i sundhedsvæsenet.

Opgaver

Konkret består opgaven i at lave faglige vurderinger i enten:

 • klagesager, hvor patienter har klaget over behandlingsforløb eller over navngivne sundhedspersoner
 • ankesager vedrørende patienterstatning, hvor patienter har søgt erstatning for skade påført ved behandling.

Din faglige vurdering er med til at fastlægge den sundhedsfaglige norm på området. Du er også være med til at sikre, at normen udvikles i takt med den teknologiske og faglige udvikling i sundhedsvæsenet og gældende sundhedslovgivning.

Kvalifikationer

Du skal have solid og aktuel klinisk erfaring, mindst 5 års tilknytning til specialet, og mindst 3 år som speciallæge og gerne relevant efter- og videreuddannelse.

Timetal

Som sagkyndig arbejder du typisk 2-8 timer pr. sag. Antallet af sager er fleksibelt, så arbejdet kan tilpasses din hverdag.

Vi aftaler løbende, hvor mange sager du har mulighed for at vurdere per måned, og det er altid muligt at holde pause, hvis det bliver aktuelt.

Vi bruger elektronisk sagsbehandling, og du arbejder hjemmefra fra egen computer.

Ansøgningsfrist

Vi behandler ansøgningerne i takt med, at vi modtager dem.

Læs mere

Læs mere om jobbet som sagkyndig her