Erfarne speciallæger til konsulentopgaver

Vi søger lige nu flere sagkyndige speciallæger, da vi har travlt og gerne vil sikre at patienter og læger får en hurtig afgørelse.

Du skal som sagkyndig lave sundhedsfaglige vurderinger til klage- og erstatningsankesager. Du er på den måde med til at værne om retssikkerheden og den høje faglige standard i sundhedsvæsenet. Samtidig får du også et stort fagligt indblik i dit eget speciale.

Vi søger speciallæger inden for alle lægefaglige specialer, men har lige nu særligt et akut behov for speciallæger i:

 • Almen medicin
 • Psykiatri
 • AkutmedicinBørne- og Ungdomspsykiatri
 • Oto-rhino-laryngologi, sygehus
 • Dermatologi, både sygehus og praksis
 • Gynækologi
 • Onkologi
 • Radiologi, thorax, muskuloskeletal, mamma, MR, onko, intervention
 • Intern medicin; gastroenterologi
 • Kardiologi, invasiv
 • Kirurgi, mave/tarm og mamma
 • Ortopædkirurgi
 • Sygeplejersker, medicinsk sygepleje
 • Sygeplejersker, kosmetisk sygepleje

Vi vil dog gerne høre fra speciallæger inden for alle specialer.

Som sagkyndig får du et bredt indblik i sager inden for dit speciale. Samtidig er du med til at værne om retssikkerheden og den høje faglige standard i sundhedsvæsenet.

Opgaver

Konkret består opgaven i at lave faglige vurderinger i enten:

 • klagesager, hvor patienter har klaget over behandlingsforløb eller over navngivne sundhedspersoner
 • ankesager vedrørende patienterstatning, hvor patienter har søgt erstatning for skade påført ved behandling.

Din faglige vurdering er med til at fastlægge den sundhedsfaglige norm på området. Du er også være med til at sikre, at normen udvikles i takt med den teknologiske og faglige udvikling i sundhedsvæsenet og gældende sundhedslovgivning.

Kvalifikationer

Vi forventer, at du har solid klinisk erfaring. Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • har aktuel klinisk beskæftigelse inden for dit speciale
 • har været speciallæge i mindst tre år
 • holder dig opdateret inden for dit fagområde
 • har interesse for at indgå i et tværfagligt samarbejde med især de juridiske sagsbehandlere

Timetal

Som sagkyndig arbejder du typisk 2-8 timer pr. sag. Antallet af sager er fleksibelt, så arbejdet kan tilpasses din hverdag.

Vi aftaler løbende, hvor mange sager du har mulighed for at vurdere per måned, og det er altid muligt at holde pause, hvis det bliver aktuelt.

Vi bruger elektronisk sagsbehandling, og du arbejder hjemmefra fra egen computer.

Ansøgningsfrist

Vi behandler ansøgningerne i takt med, at vi modtager dem.

Læs mere om jobbet som sagkyndig her