×

Sagsgangen ved klager over behandling

Opdateret 29. juni 2018

Vi vurderer klagen ud fra en norm

Vi tager stilling til, om den behandling, der klages over, var i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Det betyder, at vi vurderer, om behandlingen lever op til, hvad man må forvente af en almindelig god behandling i sundhedsvæsenet. Vi tager derfor ikke stilling til, om patienten fik den bedst mulige behandling.

Om der tages stilling til behandlingsstedet eller konkrete sundhedspersoner afhænger af, om der er tale om en styrelsessag eller en disciplinærnævnssag.

Sagkyndig vurdering

Vi har ansat en række sagkyndige konsulenter, som vurderer sundhedsfaglige forhold i klagesager. Vi beslutter, om sagen skal vurderes af en eller flere sagkyndige konsulenter. Og vi sikrer, at de er uvildige i deres vurdering af sagen.

Hvilket udfald kan afgørelsen få?

Vi kan forholde os til:

  • om behandlingsstedet eller sundhedspersonen har handlet kritisabelt eller ej.

Vi kan fx ikke beslutte, at:

  • klager skal have en ny og ændret behandling.
  • klagers journal skal rettes.

Vi orienterer flere instanser om sagen

Du skal være opmærksom på, at vi underretter Styrelsen for Patientsikkerhed om de klager, vi modtager. Det gør vi med henblik på, at klagerne kan indgå i tilsynsopgaverne i Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen fører tilsyn med behandlingssteder og sundhedspersoner i både det offentlige og private sundhedsvæsen. Vi sender også afgørelsen til regionen eller kommunen.

Endelig afgørelse

Når vi har afgjort sagen, er der ikke flere klagemuligheder. Dette gælder både i styrelsessager og disciplinærnævnssager. Afgørelsen er endelig.

Hvis I får nye og væsentlige oplysninger, som kan have betydning for sagen, kan I bede os om at se på den igen. Oplysningerne er nye og væsentlige, hvis sagen ville have fået et andet udfald, hvis vi havde haft oplysningerne, da vi behandlede den oprindelige klage.

Som indklaget i en disciplinærnævnssag får du mulighed for, men har ikke pligt til, at udtale dig til sagen.

I en styrelsessag retter klagen sig mod behandlingsstedet, og det er kun behandlingsstedets ledelse, der kan udtale sig.