×

Visitationen

Opdateret 6. marts 2019

Kontorchef

Vakant

Sektionsledere

Lisbeth Louring Olesen

lilo@stpk.dk

Morten Yde

moyd@stpk.dk

 

Opgaver

Visitationen varetager følgende opgaver:

  • Modtager og visiterer klager
  • Opretter sager, indhenter materiale, udtalelser og opstiller klagetemaer
  • Varetager samarbejdet med regionerne om sagsoplysning og dialog
  • Telefonbetjening, besvarer henvendelser med generelle spørgsmål og spørgsmål i konkrete klagesager