×

Om Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

Opdateret 29. juni 2018

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler de klager, hvor klager har ønsket at rette eventuel kritik mod konkrete sundhedspersoner.

Sundhedsvæsenets disciplinærnævn behandler klager over den faglige virksomhed, der udøves af en række forskellige persongrupper inden for sundhedsvæsenet i Danmark.

Ved faglig virksomhed forstås ikke kun behandling og pleje, som udføres af sundhedspersonalet. Nævnet tager også stilling til klager vedrørende de mere konkrete pligter knyttet til behandlingen og plejen, såsom klager over information og indhentelse af samtykke, udfærdigelse af lægeerklæringer, journalføring, og overtrædelse af reglerne om tavshedspligt.

Endvidere behandler nævnet indberetninger fra Styrelsen for Patientklager og Lægemiddelstyrelsen, såfremt disse myndigheder finder, at der vil være grundlag for kritik eller anden sanktion.